Genom att stöda kvinnorna hjälper du också deras familjer och ofta hela bygemenskapen.

Totalt gavs Annorlunda Gåvor för över 1,2 miljoner euro

Vinsten för Kyrkans Utlandshjälps Annorlunda Gåva år 2012 var 1 213 000 euro. Den mest populära gåvan var yrke; totalt gavs nästan 5 000 stycken. Den näst populäraste gåvan var skoldräkt, över 4 300 stycken, och get, över 3 800 stycken.

Tiden kring jul är den populäraste tiden för Annorlunda Gåvor – över hälften av gåvorna gavs i december.

Vinsten från Kyrkans Utlandshjälps Annorlunda Gåva riktas in på tre olika teman, enligt vald gåva: katastrofhjälp, arbete mot fattigdom och för Kvinnobanken. Av vinsterna från gåvorna år 2012 riktas 70 % in på att motarbeta fattigdom i utvecklingsländerna. Resterande 30 % fördelas jämnt i form av katastrofhjälp till krisområden och till Kvinnobankens projekt för att stöda kvinnors utkomst och företagande.

Kyrkans Utlandshjälp riktar ett varmt tack till alla som köpt en Annorlunda Gåva.