Slösa Kärlek på dina nära och kära!

En Annorlunda Gåva lanserade den första Hjärtegåvan, gåvan Kärlek på morsdagen 2013.

Gåvan fick ett varmt mottagande bland donatorerna och flera hundratals finländska mödrar fick Kärlek på morsdag även i form av en Annorlunda Gåva.

Ett varmt tack till alla våra donatorer!

Gåvan Kärlek är den första Hjärtegåvan. Under hösten lanseras flera andra gåvor i samma kategori. All vinst från Hjärtegåvorna används för att motarbeta fattigdom inom Kyrkans Utlandshjälps projekt. Med vinsten införskaffas just sådan hjälp för familjer i utvecklingsländer, som de är i störst behov av. Vanligtvis används pengarna inom projekten för utbildning, exempelvis i jordbruk eller djurskötsel, och till att bland annat bygga skolor och brunnar.