brunn

Ge en minnesvärd affärsgåva!

Annorlunda Gåva som affärsgåva visar mottagaren vilka värden ditt företag bygger på. Till Kyrkans Utlandshjälps grundläggande värden hör hopp som inte ger efter och en villkorslös kärlek till nästan. Dela dessa samvetsekonomins värden med oss.