Glad kvinnodag!

En fru, dotter, mamma, syster, vän… På kvinnodagen firar vi alla storartade kvinnor!

Fira kvinnodagen med en gåva som når ända in i hjärtat på barn och vuxna i utvecklingsländerna. En Annorlunda Gåva är ett fantastiskt sätt att uppmärksamma en kvinna som är viktig för dig!

Ge en kvinnodagsgåva som sprider kärlek över världen

Varje kvinna är viktig. Därför är Annorlunda Gåvor utmärkta kvinnodagsåvor: samtidigt som du gläder någon i din närhet hjälper du kvinnor i u-länderna att skapa sig en bättre framtid.

I utvecklingsländerna har flickor och kvinnor ofta en svag ställning. Det är inte givet att de kan läsa eller skriva, och möjligheterna att skaffa sig en egen utkomst är små. Kvinnobankens gåva Yrke hjälper kvinnorna att skaffa sig ett eget jobb och egna inkomster. Det hjälper samtidigt hela familjen – barnen får näringsrik mat och det är lättare att tillfredsställa grundbehoven. Kvinnobankens gåva Stipendium till en flicka är i sin tur full av tjejenergi! Stipendiet gör det möjligt för fattiga flickor att gå i skola. Samtidigt börjar de tro på sig själva och sina förmågor.

Ge blommor som aldrig vissnar

En blombukett är en vacker gåva, men den vissnar snart efter kvinnodagen. Vid sidan av det traditionella fånget rosor kan du överräcka blommor som aldrig slokar: den immateriella gåvan Blommor gläder även barn och vuxna i utvecklingsländerna. Och den hjärtliga gåvan Kärlek värmer mottagaren länge, samtidigt som värmen sprider sig långa vägar!

Världen är full av modiga och enastående kvinnor. Gör var dag till en kvinnodag – ge en Annorlunda Gåva!

Här under hittar du utmärkta tips på gåvor till kvinnor! Alla Annorlunda Gåvor hittar du här.