Studentfesten, en avklarad yrkesexamen eller en färdig avhandling är viktiga milstolpar i livet. Efter dem väntar framtiden full av fina möjligheter. Gratulera festföremålet med en speciell gåva som stannar kvar i hjärtat! Annorlunda Gåvor värmer sinnet och skänker mångdubbel glädje.

Vid skolavslutningen är det tradition att också tacka läraren för det gångna läsåret. Oberoende av om du vill gratulera någon som avklarat sina studier eller tacka en trevlig lärare hittar du en lämplig gåva i vårt utbud. Samtidigt hjälper du de allra fattigaste i u-länderna.

En examensgåva som värmer hjärtat

Uppmärksamma den som går ut skolan med en examensgåva som berör. Annorlunda Gåvor gör det möjligt för de allra fattigaste barnen och unga att gå i skola. Till exempel gåvorna Yrkesutbildning och Skolmaterial hjälper utvecklingsländernas unga att skaffa sig en ljusare framtid. Gåvan Stipendium till en flicka stöder utbildning för flickor i u-länderna, och hjälper dem att tro på sig själva och på sina förmågor.

Uppmärksamma även läraren!

När läsåret avslutas kan du visa läraren eller dagispersonalen hur viktiga de är för ditt barn. Lärarna uppskattar garanterat en gåva som ger de fattigaste av barn en möjlighet att gå i skola.

Här under hittar du fina gåvotips för examensfesten eller till läraren. Alla Annorlunda Gåvor hittar du här.