Stipendium till en flicka

25 

Ge en flicka chansen att utbilda sig!

Många flickor i u-länderna kan inte gå i skola eftersom de måste sköta sysslor i hemmet eller arbeta för sin fattiga familjs uppehälle. Dessutom tvingas många gifta sig som väldigt unga, och allra senast ett tidigt moderskap avbryter studierna slutgiltigt.

Med gåvan Stipendium till en flicka stöder du de mest utsatta flickornas yrkesutbildning. Stipendiet täcker utgifter i anslutning till skolgång, såsom skolresor eller boende på internat, vilket gör det möjligt för flickor att gå i skolan. Att trygga flickornas utbildning är ett av de mest effektiva sätten att minska fattigdomen.