TILLMEDIER

Kontaktuppgifter till journalister

Vi ger gärna intervjuer till mediernas representanter samt skickar bilder och mer information om Annorlunda Gåvor.

Anne Vääränen
Marknads- och penninginsamlingsansvarig

+358 50 593 9620
anne.vaaranen[at]kirkonulkomaanapu.fi