TILLMEDIER

Kontaktuppgifter till journalister

Vi ger gärna intervjuer till mediernas representanter samt skickar bilder och mer information om Annorlunda Gåvor.

Kirsti Koivisto
Marknads- och penninginsamlingsansvarig

+358503495189
kirsti.koivisto[at]kirkonulkomaanapu.fi