Hurdingåvahjälper

Annorlunda Gåvor hjälper där hjälp behövs som mest

De Annorlunda Gåvorna hjälper i flera länder i Asien, Afrika och Mellanöstern. Donationerna används till att främja utkomstmöjligheter och utbildning, till katastrofhjälp och Kvinnobankens verksamhet. Med hjälp av gåvorna kan människor själva förbättra sina levnadsvillkor. Bekanta dig med berättelserna om människor som fått hjälp genom Annorlunda Gåvor.

”HÖNSUPPFÖDNINGEN ÄNDRADE MITT LIV”

Nepalesiska Lakshmi är tidigare livegen och var tvungen att skaffa sig en utkomst genom att kånka stenar, vilket var mycket tungt. Allt förändrades till det bättre när hon fick stöd av Kyrkans Utlandshjälp för att grunda ett eget hönseri. Nu klarar sig hönseriet fint och familjen tjänar sitt levebröd!

Jordbruksutbildning i Uganda

Ugandiska Beatrice Lainimo, 41, levde i åratal med en våldsam make. Till sist var hon tvungen att skilja sig från mannen och rädda barnen. Som utblottad ensamstående förälder återvände hon till sina hemtrakter.

Till all lycka fick Beatrice en plats på Kyrkans Utlandshjälps utbildning i jordbruk och boskapsuppfödning! På täppan hemmavid växer nu bönbuskar och jordnötter. På ängen går några getter som ger mjölk. Nu mår familjen bra och behöver inte längre leva i rädsla.

Nya skolor i kenya

I flyktinglägret i Kalobeyei i norra Kenya bor tiotusentals människor i svåra förhållanden, och många föräldrar oroar sig för barnens skolgång. Men nu finns nya möjligheter för barnen att lära sig: Kyrkans Utlandshjälp har öppnat tre nya skolor med sammanlagt 48 klassrum!

Barnen går i skola i två skift, vilket gör att 6000 elever får plats. Skolorna har kök där lunch tillreds samt vattencisterner och ordentliga toaletter. De små eleverna har varit stormförtjusta i sina splitternya skolor!

Stöd till dem som lider av kriget i Ukraina

8-åriga ukrainska vänner Yeva och Sophia deltog i en sommarklubb som stöddes av Kyrkans Utlandshjälp. Sommarklubbar erbjöd barn och unga som drabbats av kriget psykosocialt stöd i form av olika aktiviteter och under ledning av klubbledarna. Barnen fick till exempel ägna sig åt sport, konst och olika spel och lekar samt samtalshjälp för att hantera svåra upplevelser.


Annorlunda Gåvor hjälper runtom i världen

Målländerna som har prickats på kartan är exempel på länder där de Annorlunda Gåvorna har hjäplt till under de senaste åren.