Vanligafrågor

Din donation används effektivt; år 2021 styrdes 90 % av alla donationsmedel till hjälparbetet. I all vår verksamhet är vi möjligast kostnadseffektiva och arbetets mål är kraftfull och bestående förändring. Även stödfunktionerna är nödvändiga för att vi ska kunna arbeta effektivt och tillförlitligt.

Gåvorna hjälper i flera länder i Asien, Afrika och Mellanöstern. För att garantera att så stor del som möjligt av donationerna används i själva hjälparbetet, kan vi inte rapportera om hur enskilda gåvor levererats i u-länderna. Det skulle öka de administrativa kostnaderna betydligt.

På sidan Hur din gåva hjälper kan du läsa om människor i olika länder som fått hjälp av Annorlunda Gåvor.

Kyrkans Utlandshjälp, som är Finlands största organisation för internationell hjälp, förmedlar tryggt de donationer som vi får via Annorlunda Gåva till slutdestinationen. Vi arbetar med de allra fattigaste människorna, oberoende av tro, etnisk bakgrund och politisk övertygelse.

Med intäkterna från Annorlunda Gåva ges bland annat getter, skoldräkter och trädplantor till behövande i våra biståndsprojekt. Donationerna omsätts dock inte alltid enbart i det konkreta gåvoföremålet. De kan, efter behov, styras till annan verksamhet i anslutning till temat. Skälen till detta är flera:

1. Människorna får den hjälp de behöver. I vissa länder skänker vi får istället för getter, och en skoldräktsgåva kan resultera i att fattiga barn även får annan skolutrustning.

2. Gåvorna, till exempel getterna, kostar olika mycket i olika länder. I en del länder räcker inte gåvopriset till att skaffa exakt den gåvan.

3. Människorna behöver i allmänhet också annan hjälp utöver gåvan. Till exempel behöver de som får gåvan Frösortiment även verktyg och utbildning för att kunna odla effektivt och få en god skörd.

4. Utbildning och attitydförändring är lika viktiga som själva gåvan. För att till exempel utedass ska komma till verklig nytta behöver människor även utbildning i hygien.

Donationerna används till att främja utkomst och utbildning samt till katastrofhjälp och Kvinnobankens verksamhet. De ger mottagarna en möjlighet att själva förbättra sina levnadsvillkor. I listan nedan ser du till vilket tema respektive gåva hör.

Utkomst och utbildning
Skoldräkt, Frösortiment, Trädplantor, Fruktträd, Julfred, 6 hönor, Grönsaksland, Startpaket, Yrkesutbildning, Verktyg, Get, Födelseattest, Skolmaterial, Bikupa, Lärare till barnen, 5 grisar, Symaskin, Toalett, Läskunnighet, Vattenpump, 10 getter, Hälsoupplysning, Utbildning, 200 hönor, 100 grisar, Brunn

Katastrofhjälp
Filt, Tvålar till hela byn, Hygienpaket till en flicka, Fotboll, Matpaket, Rent vatten, Skolmaterial, Nödhjälpsförpackning, Skola och trygghet, Måltid för 1000 barn, Filtar till barnen i en by

Kvinnobanken
Stipendium till en flicka, Yrke, Företagarutbildning, Smålån, Aktie

Annorlunda Gåva har varit en framgångshistoria. Annorlunda Gåva lanserade i Finland år 2005. År 2020 var resultatet 1,2 miljoner euro. Annorlunda Gåva är speciellt populärt som julklapp, men gåvorna kan köpas under hela året.

Annorlunda Gåva är ett lätt och roligt sätt att lösa gåvobekymmer. Annorlunda Gåva passar som gåva åt både dina närmaste, dina bekanta och dina samarbetspartner, också i offentliga sammanhang. Annorlunda Gåva är en etisk och ekologisk gåva, som bevarar dig besväret att söka gåvor och springa i butiker. Gåvan gläder och överraskar personer som har allt.

Din donation används effektivt; år 2021 styrdes 90 % av alla donationsmedel till hjälparbetet. I all vår verksamhet är vi möjligast kostnadseffektiva och arbetets mål är kraftfull och bestående förändring. Även stödfunktionerna är nödvändiga för att vi ska kunna arbeta effektivt och tillförlitligt.

Gåvorna hjälper i flera länder i Asien, Afrika och Mellanöstern. För att garantera att så stor del som möjligt av donationerna används i själva hjälparbetet, kan vi inte rapportera om hur enskilda gåvor levererats i u-länderna. Det skulle öka de administrativa kostnaderna betydligt.

På sidan Hur din gåva hjälper kan du läsa om människor i olika länder som fått hjälp av Annorlunda Gåvor.

Kyrkans Utlandshjälp, som är Finlands största organisation för internationell hjälp, förmedlar tryggt de donationer som vi får via Annorlunda Gåva till slutdestinationen. Vi arbetar med de allra fattigaste människorna, oberoende av tro, etnisk bakgrund och politisk övertygelse.

Med intäkterna från Annorlunda Gåva ges bland annat getter, skoldräkter och trädplantor till behövande i våra biståndsprojekt. Donationerna omsätts dock inte alltid enbart i det konkreta gåvoföremålet. De kan, efter behov, styras till annan verksamhet i anslutning till temat. Skälen till detta är flera:

1. Människorna får den hjälp de behöver. I vissa länder skänker vi får istället för getter, och en skoldräktsgåva kan resultera i att fattiga barn även får annan skolutrustning.

2. Gåvorna, till exempel getterna, kostar olika mycket i olika länder. I en del länder räcker inte gåvopriset till att skaffa exakt den gåvan.

3. Människorna behöver i allmänhet också annan hjälp utöver gåvan. Till exempel behöver de som får gåvan Frösortiment även verktyg och utbildning för att kunna odla effektivt och få en god skörd.

4. Utbildning och attitydförändring är lika viktiga som själva gåvan. För att till exempel utedass ska komma till verklig nytta behöver människor även utbildning i hygien.

Donationerna används till att främja utkomst och utbildning samt till katastrofhjälp och Kvinnobankens verksamhet. De ger mottagarna en möjlighet att själva förbättra sina levnadsvillkor. I listan nedan ser du till vilket tema respektive gåva hör.

Utkomst och utbildning
Skoldräkt, Frösortiment, Trädplantor, Fruktträd, Julfred, 6 hönor, Grönsaksland, Startpaket, Yrkesutbildning, Verktyg, Get, Födelseattest, Skolmaterial, Bikupa, Lärare till barnen, 5 grisar, Symaskin, Toalett, Läskunnighet, Vattenpump, 10 getter, Hälsoupplysning, Utbildning, 200 hönor, 100 grisar, Brunn

Katastrofhjälp
Filt, Tvålar till hela byn, Hygienpaket till en flicka, Fotboll, Matpaket, Rent vatten, Skolmaterial, Nödhjälpsförpackning, Skola och trygghet, Måltid för 1000 barn, Filtar till barnen i en by

Kvinnobanken
Stipendium till en flicka, Yrke, Företagarutbildning, Smålån, Aktie

Annorlunda Gåva har varit en framgångshistoria. Annorlunda Gåva lanserade i Finland år 2005. År 2020 var resultatet 1,2 miljoner euro. Annorlunda Gåva är speciellt populärt som julklapp, men gåvorna kan köpas under hela året.

Annorlunda Gåva är ett lätt och roligt sätt att lösa gåvobekymmer. Annorlunda Gåva passar som gåva åt både dina närmaste, dina bekanta och dina samarbetspartner, också i offentliga sammanhang. Annorlunda Gåva är en etisk och ekologisk gåva, som bevarar dig besväret att söka gåvor och springa i butiker. Gåvan gläder och överraskar personer som har allt.