Ammattikoulutus

30 

Ammattikoulutus mahdollistaa nuoren valoisan tulevaisuuden!

Elämä ilman koulutusta tai työpaikkaa on monen köyhässä maassa asuvan nuoren todellisuutta. Osa on joutunut keskeyttämään koulun perheen köyhyyden takia, osa paetakseen sotaa tai konfliktia. Osa ei ole ikinä edes päässyt kouluun.

Ilman ammatti- ja lukutaitoa on vaikea pitää itsestään tai perheestään huolta. Monesti koulutusta vaille jääneet nuoret joutuvat tyytymään erittäin huonosti palkattuihin ja heikkoja tulevaisuudennäkymiä tarjoaviin töihin.  Osa saattaa masentua ja toiset jopa radikalisoitua.

Ammattikoulutus-lahjan avulla tuet heikossa asemassa olevaa nuorta saamaan tulevaisuudessa mahdollisuuden hyvään ammattiin. Tarjoamme koulutusta mm. leipurin, puusepän, ompelijan ja mekaanikon ammattiin. Lisäksi koulutukseen sisältyy monesti lukutaito-opetusta. Ammattikoulutus mahdollistaa nuoren toimeentulon tulevaisuudessa.