5 grisar

55 

Svinuppfödning är en bra inkomstkälla, eftersom det är relativt lätt att föda upp grisar.

I biståndsprogrammen ger man familjerna grisar som är av bättre ras än de traditionella lokala raserna. Dessa djur blir större och får flera kultingar. De har också bättre motståndskraft mot sjukdomar än de lokala raserna.