Filtar till barnen i en by

500 

Krig och naturkatastrofer kommer oinbjudna och överraskande. När katastrofen slår till är nöden enorm.

I kalla förhållanden är en filt livsviktig och kan rädda liv. Gåvan Filtar till barnen i en by gör det möjligt att skänka hundra varma filtar till människor i katastrofområden. Dessutom förser Kyrkans Utlandshjälp katastrofernas offer med bland annat skydd, rent vatten och mediciner.

Tack vare denna gåva kan Kyrkans Utlandshjälp hjälpa både under den akuta nöden och efteråt, tills livet åter kommer på rätt köl.