Get

30 

Ge en get i gåva och hjälp de allra fattigaste i utvecklingsländerna att försörja sig. Skänk en etisk gåva till din vän!

En get hjälper familjerna att lyfta sig ur fattigdomen, för getterna är billiga i drift och förökar sig lätt. De är också lättskötta. Familjerna kan sälja en del av killingarna och föda upp resten själva. Getmjölk används som dryck, och genom att sälja den får familjerna inkomster.

Eftersom geten är ett allätande djur kan den i värsta fall förstöra sin miljö. Av denna anledning utbildas människor att ta hand om dem ordentligt, även med hänsyn till miljöeffekterna.