Katastrofdonation

15 35 

Den värsta torkan på fyra decennier har drivit Östafrika till hungersnödens rand. Krisen orsakad av torkan förvärras av stigande livsmedelspriser. Kyrkans Utlandshjälp stödjer familjer så att de kan skaffa sig mat och försörjning i Kenya, Somalia, Sydsudan och Uganda. Om du vill, kan du göra en donation på 15-35 euro till vår katastroffond. Tack för din insats!