Lärare

42 

Dagens fattiga och outbildade barn är morgondagens fattiga och outbildade vuxna. Om barnet får utbildning öppnas möjligheter att ta sig ur fattigdomen.

Det råder skriande brist på lärare i utvecklingsländerna. I synnerhet på behöriga lärare. Uppemot hälften av barnen som går ut grundskolan i utvecklingsländerna, kan inte läsa en enda mening. Orsakerna är flera. Eftersom det inte finns tillräckligt med lärare, kan elevantalet per klass svälla till rentav 100 elever. Då är det svårt att se ända fram till tavlan eller höra vad läraren säger.

Det händer att outbildade lärare använder bristfälliga undervisningsmetoder. Barnen förstår inte vad de lärt sig. Det händer även att lärarna inte lyckas skapa ordning i klassen utan att ta till våld eller skicka hem barnen mitt under skoldagen.

Med gåvan Lärare, hjälper du barnen att få god utbildning. Den öppnar dörrarna till ett ordentligt yrke i framtiden. Med din hjälp kan vi stödja lärarnas fortbildning i utvecklingsländerna. Det gör vi bland annat genom att dela med oss av finländskt kunnande i utbildningsfrågor.