Symaskin

65 

En symaskin är ett viktigt arbetsredskap för kvinnor i u-länder. Den hjälper dem att skaffa utkomster och ge sina barn kläder. Sömnad tryggar familjens inkomst och möjliggör att kvinnan kan arbeta hemma.

I Finland är kvinnans ställning och rätt till utbildning en självklarhet. I u-länderna går bara en liten del av flickorna ut skolan och får yrkesutbildning. Utbildning är nyckeln till att förbättra kvinnornas ställning och välfärden i hela bygemenskapen. Kyrkans Utlandshjälp stöder utbildning av kvinnor och arbetar för att förbättra kvinnornas ställning.

Vi skaffar symaskiner till kvinnorna i de fattigaste familjerna, bland annat genom smålån.