Tack

20 

Har någon gett dig sitt stöd då det betytt mycket, eller vill du helt enkelt berätta att du är tacksam över att personen finns i ditt liv?

Det sägs att tack är det viktigaste ordet i livet. Förutom att tacket gläder andra mår man också själv bättre av det. Ett tack skapar en positiv atmosfär var det än uttalas.  Nu är det rätta ögonblicket att från hjärtat säga: Tack!

Den immateriella gåvan Tack hjälper där behovet är som störst. Den riktas till de allra fattigaste och mest utsatta. Med hjälp av gåvan ges utbildning och verktyg för att skaffa sig en utkomst och upprätthålla sin hälsa samt möjligheter att gå i skola.