Tvålar till hela byn

12 

Handtvätt med tvål är det enklaste och mest effektiva sättet att hålla sjukdomar borta!

Många smittsamma sjukdomar sprider sig via händerna. Handtvätt med tvål och rent vatten är ingen självklarhet i de allra fattigaste länderna.

Med hjälp av tvålgåvan byggs stationer för handtvätt i byar och skolor i u-länderna. Det ges också utbildning i god handhygien och delas ut tvål till familjer. God handhygien och regelbunden handtvätt bidrar till att undvika smittor.