5 sikaa

55 

Siankasvatus on hyvä toimeentulon lähde, sillä sikojen kasvattaminen on suhteellisen helppoa.

Avustusohjelmissa perheille lahjoitetaan sikoja, jotka ovat parempaa rotua kuin perinteiset paikalliset rodut. Nämä eläimet kasvavat suuremmiksi ja saavat enemmän jälkeläisiä. Ne eivät myöskään ole yhtä alttiita taudeille kuin paikalliset rodut.