Hätäruokapaketti

47 

Maailmaa koetteleva ilmastonmuutos vaikuttaa eniten jo ennestään heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät ja kuivuuden seuraukset ovat pahimpia alueilla, joilla ihmiset elävät köyhyydessä ja huonoissa asuinoloissa.

Moni perhe elää tietämättä mistä saada seuraavan päivän ateria. Tällä eettisellä lahjalla autat heitä saamaan hätäapuna ruokaa ja selviämään pahimman kriisin yli.

Välittömän hätäavun lisäksi työskentelemme pitkäjänteisesti ruuan saannin turvaamiseksi kehittämällä viljelysmenetelmiä ja kastelujärjestelmiä. Sateiden myöhästyminen ja siitä aiheutuva kuivuus edellyttää uusien lajikkeiden käyttöä. Maaseudun kehittämishankkeissa ihmisille annetaan koulutusta ja neuvontaa. Työmme tavoitteena on aina pysyvä muutos parempaan.