Nödmatspaket

47 

Klimatförandringen drabbar hårdast de redan från tidigare mest utsatta människorna. Extrema väderfenomen ökar och torkan är värst på de områden där människorna redan lever i fattigdom och i dåliga levnadsförhållanden.

Många familjer lever i ovisshet om varifrån de får sin måltid följande dag. Med den här gåvan ger du dem mat som nödhjälp för att klara sig över den värsta krisen.

Vid sidan av den akuta nödhjälpen arbetar vi långsiktigt med att trygga tillgången till mat genom att utveckla odlings- och bevattningsmetoderna. Försenade regn och torkan som följer kräver en satsning på nya växtsorter att odla. I utvecklingsprojekten för landsbygden ges människorna utbildning och rådgivning. Målet för vårt arbete är alltid en bestående förändring.