Ilmastolahja naiselle

20 

Tue naisia ratkaisemaan ilmastohaasteita!

Monissa maissa naisten toimeentulo on riippuvaista maataloudesta, joka on erityisen altista ilmastovaikutuksille. Epävarmat sadot ja pidemmät vedenhakumatkat vaativat naisilta ja tytöiltä entistä enemmän aikaa ja työtä.

Naisten toimeentulomahdollisuudet kapenevat ja tyttöjen koulunkäynti katkeaa. Samalla ilmastonmuutoksen seuraukset heikentävät tasa-arvoa.

Ilmastolahja naiselle -lahjalla tarjoat naisille koulutusta ilmastonmuutoksesta, kestävistä viljelymenetelmistä ja esimerkiksi kierrätyksestä. Käytännön ratkaisujen avulla parannat naisten toimeentuloa ja tytöt pysyvät koulussa.

1 suosittelua