Klimatgåva till en kvinna

20 

Hjälp kvinnor att lösa klimatutmaningar!

I många länder är kvinnors utkomst beroende av jordbruket som är särskilt utsatt för klimatpåverkan. Osäkrare skördar och längre färdvägar för att hämta vatten kräver mer och mer tid och arbete av kvinnor och flickor.

Kvinnornas utkomstmöjligheter blir snävare och flickornas skolgång avbryts. Klimatförändringen leder därmed också till att jämställdhet blir svårare att uppnå.

Med klimatgåvan till en kvinna ger du kvinnor och deras familjer bland annat utbildning i klimatförändringar, hållbara odlingsmetoder och återvinning. Med hjälp av praktiska lösningar blir kvinnornas ekonomi bättre och flickorna kan fortsätta sin skolgång

0 suosittelua