Koulutarvikkeet

35 

Köyhissä maissa on huutava pula koulurakennuksista, koulutarvikkeista ja opetusmateriaaleista. Koulurakennusten lisäksi tarvitaan opetusmateriaaleja opiskelun onnistumiseksi.

Monissa kouluissa opettajalla on apunaan vain liitutaulu, oppikirjat puuttuvat. Lapset joutuvat istumaan ahtaasti ja epämukavasti maassa, jolloin opetukseen keskittyminen on vaikeaa. Koulua pidetään jopa puun alla. Jotta köyhien maiden lapset saisivat paremmat eväät opintielleen, Kirkon Ulkomaanapu varustaa kouluja pulpeteilla ja oppimateriaaleilla.

Eettiset Toisenlaiset Lahjat auttavat tukemalla köyhien maiden lasten koulutusta varustamalla kouluja ja hankkimalla oppimateriaaleja.