Skolmaterial

35 

I utvecklingsländerna råder ett skriande behov av skolor, skolutrustning och undervisningsmaterial. Förutom skolbyggnader behövs också undervisningsmaterial, en förutsättning för lyckade studier.

I många skolor har läraren till sin hjälp endast svarta tavlan då skolböcker fattas. Barnen måste sitta trångt och obekvämt på marken och det blir svårt att koncentrera sig på undervisningen. Kyrkans Utlandshjälp utrustar skolor med pulpeter och undervisningsmaterial så att barn i u-länderna skall få bättre förutsättningar för sina studier.

Med den här gåvan stöder du skolgången för barn i utvecklingsländerna genom att utrusta skolor och skaffa undervisningsmaterial.