Puuntaimet

15 

Ilmaston lämpenemisen myötä erilaiset sään ääri-ilmiöt ovat yleistyneet sekä rikkaammissa maissa että köyhemmissä maissa.

Tulvien ja kuivuuden seuraukset ovat pahimpia alueilla, joilla ihmiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä ja huonoissa asuinoloissa. Puita istuttamalla voidaan auttaa palauttamaan luonnon tasapainoa alueilla, joilla metsät on hakattu polttopuiksi.

Kirkon Ulkomaanavun projekteissa istutetaan puuntaimia, jotka paitsi tarjoavat toimeentuloa paikallisille perheille myös sitovat hiilidioksidia, parantavat maanlaatua ja ehkäisevät eroosiota. Istutuksiin valitaan nopeasti kasvavia, kestäviä ja korkeita puulajeja. Niitä ovat muun muassa tiikkipuu, jakkipuu ja monet ravintoa tarjoavat hedelmäpuut, kuten mango ja guava. Antamalla kestävän ja ekologisen lahjan tuet ympäristöä säästävää työtä köyhimmissä maissa!