Rauha

20 

Rauha on ehdoton perusedellytys ihmisarvoiselle elämälle. Rakennamme rauhaa sotien ja erilaisten konfliktien epävakauttamilla alueilla. Autamme alueiden jälleenrakentamisessa ja koulutamme paikallisia yhteisöjä ratkaisemaan erimielisyyksiä väkivallattomin keinoin.

Rauhantyössä edistetään konfliktien osapuolten vuoropuhelua rauhan puolesta, tuetaan paikallisten ihmisten ja ryhmien kykyä tehdä sovinnontyötä sekä autetaan jälleenrakennuksessa ja tätä kautta vakauden perusedellytysten luomisessa. Teemme myös vaikuttamistyötä sekä päättäjien tasolla että ruohonjuuritasolla tukien ihmisten ja ryhmien omia vaikuttamismahdollisuuksia.

Erityisen tärkeää on, että naiset ovat osallisena rauhan rakentamiseen myös sellaisissa yhteiskunnissa, joissa naisilla ei ole perinteisesti ollut näkyvää roolia rauhantyössä. Turhien ennakkoluulojen ja lukkiutuneiden asenteiden murtaminen vaatii paljon työtä, mutta samanaikaisesti rauhanrakennuksessa on tärkeää säilyttää herkkyys paikallisille tavoille ja kulttuurille.