100 grisar

1100 

Grisuppfödning är en bra inkomstkälla eftersom det är relativt enkelt.

I stödprogrammen för familjer doneras grisar som oftast är av bättre raser än de traditionella lokala. De blir större och får fler kultingar. De är också mer motståndskraftiga mot sjukdomar.

En del av byns familjer fick en galt, vars uppgift är att producera avkommor till de övriga familjernas suggor. Familjerna som äger och sköter en galt får betalt i form av en kulting eller pengar. Bybornas samarbete inom djuruppfödningen stärker byandan. Att förbättra utkomstmöjligheterna blir ett gemensamt projekt.

Ibland skänks inte djur, utan människor får i stället ett mikrolån med vilket de köper ett djur. Då kan man i stället, som gåva, bygga ett hus för djuren, ge utbildning samt erbjuda veterinärtjänster och annat stöd.