Frösortiment

10 

Sortimentet av frön erbjuder näringsmässigt ett mångsidigt utbud av frön till familjer i utvecklingsländerna. Vi gör ett långsiktigt utvecklingsarbete där vi förutom frön ger utbildning i effektiva odlingsmetoder och om hållbara växtsorter.

Genom att sälja en del av skörden får de inkomster för att skaffa förnödenheter till hemmet och för barnens skolgång. Kyrkans Utlandshjälp bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete, där människor förutom gräftor och frön ges utbildning i effektivare jordbruk och handledning i vilka grödor som klarar torka. De får också råd i hur man förbereder sig för naturkatastrofer och lagrar säd.

Genom att bygga bevattningssystem kan man vattna odlingarna året om, vilket gör att grödorna inte längre enbart är beroende av regn. I jordbrukshandledningen tar man alltid hänsyn till miljöfrågor.