Verktyg

30 

Många fattiga familjer i u-länderna sköter sitt jordbruk och hem med rätt primitiva verktyg. Ofta är redskapen egentillverkade och gör inte arbetsbördan särskilt mycket lättare. Du kan hjälpa genom att ge en etisk Annorlunda Gåva.

Jordbruket och skötseln av hemmet förutsätter verktyg. Djuren behöver inhägnader och maten lagras. Allt byggande är långsamt och tungt utan ordentliga verktyg.

Kyrkans Utlandshjälp arbetar långsiktigt för att utveckla lantbruket och förbättra människornas levnadsförhållanden. Vi stärker samhörigheten och människors utkomstmöjligheter.