Fruktträd

18 

Fruktträden hjälper u-ländernas fattigaste familjer att skaffa sig en utkomst.

Fruktträd är en miljövänlig gåva till människor i utvecklingsländerna. Med träden kan man odla frukt till försäljning samtidigt som träden ger familjerna själva en mer mångsidig kost. Till exempel papaya växer snabbt och ger frukt tidigt. Även apelsin- och citronträd lämpar sig för fruktproduktion.

Att plantera träd och plocka frukt är ett fysiskt tungt arbete där hela familjen ofta deltar.

Med de Annorlunda Gåvorna stöder du de allra fattigastes utkomstmöjligheter samt främjar deras hälsa.