Hälsoupplysning

400 

Det finns cirka 36,7 miljoner HIV-positiva i världen. Idag är cirka hälften av dem som smittas av HIV kvinnor och antalet smittade stiger speciellt bland unga kvinnor.

Dessutom dör cirka 1,4 miljoner barn i diarré och andra sjukdomar som man kunde förhindra genom bättre sanitet. Man kan förhindra spridningen av dessa dödliga sjukdomar genom att undervisa människor om sanitetens betydelse och bryta myter om hur HIV sprids.

Med hjälp av denna gåva utbildar Kyrkans Utlandshjälp cirka 75 människor i ett u-land att skydda sig mot HIV och sjukdomar förorsakade av dåligt hygien.