Kram

15 

Är en vän eller någon du håller kär i behov av en kram?

En varm kram är alltid på sin plats! Nu kan du skicka en kram till en kär person nära eller fjärran. Gåvan värmer länge efter att den överräckts.

Gåvan Kram är en immateriell gåva som hjälper där behovet är som störst. Den riktas till de allra fattigaste och mest utsatta. Med hjälp av gåvan ges utbildning och verktyg för att skaffa sig en utkomst och upprätthålla sin hälsa samt möjligheter att gå i skola.