Utbildning

1000 

Utbildning är i nyckelställning då det gäller att bryta fattigdomsspiralen i utvecklingsländer. Bristfälliga skolförhållanden försvårar emellertid inlärningen och hindra många att överhuvud gå i skola.

Många byar är helt utan skola och det förblir därför bara en dröm för barnen att få gå i skola. En skola i den egna byn är speciellt viktig för flickorna, eftersom de hjälper till i hushållsarbetet och inte har tid att använda många timmar till att gå till skolan.

Det finns ett akut behov av fler skolor i utvecklingsländer. Alla som vill får inte plats i klassrummet och lektioner måste hållas utomhus under ett träd. Det kan finnas upp till hundra barn i ett klassrum. De trängs på golvet utan ordentligt skolmaterial.

Med denna gåva bygger man skolor och klassrum i de allra fattigaste länderna samt skaffar byggnadsdelar till väggar, fönster, vattenpumpar, toaletter, svarta tavlor, skrivbord, läroböcker och läromedel till skolor.