Vattenpump

200 

Nästan en miljard människor lever utan rent vatten. Varje dag dör över 30 000 människor, många av dem barn, i sjukdomar som beror på smutsigt vatten och bristande sanitet.

Rent dricksvatten är en rättighet för varje barn och vuxen. Men vattenbrist är verklighet för så många som 750 miljoner människor. Barnen drabbas värst av sjukdomar som orsakas av smutsigt vatten.

Vattenbristen påverkar också matproduktionen. Djur och skördar som förloras till torkan leder till fattigdom och allvarliga och långvariga problem. Kyrkans Utlandshjälp har vattenprojekt runtom i världen, bland annat i Sydsudan, Kenya, Kambodja, Nepal och Centralafrikanska republiken.