TillFöretag

Företagsgåvor som gör gott

Sprid glädje med de Annorlunda Gåvorna till kunder, personal eller samarbetspartner – den immateriella företagsgåvan fyller ett verkligt behov!

De Annorlunda Gåvorna är ett unikt och minnesvärt sätt att glädja ert företags kunder eller personal och samtidigt hjälpa fattiga familjer i utvecklingsländerna. Genom de Annorlunda Gåvorna får familjerna konkreta redskap såsom verktyg, getter, frön och utbildning för att bryta fattigdomsspiralen och barnen kan gå i skola.

Till varje gåva hör ett kort. I det beskrivs hur gåvan hjälper. När ni ger en etisk och immateriell gåva visar ni uppskattning till gåvans mottagare och signalerar till era viktigaste intressenter vilka era värderingar är. Den positiva uppfattningen om företaget stärks och varar länge.

Ge en Annorlunda företagsgåva som förvandlar en familjs liv!

Populära företagsgåvor

Utbildning

1000 
Också barnen i u-länderna har rätt till utbildning, men på många områden finns det inga skolor. Med den här gåvan hjälper du barnen få utbildning.

10 getter

300 
Familjerna får inkomster genom att sälja getmjölk och killingar. Med 10 getter hjälper du många människor och ger samtidigt en gåva till dina samarbetspartner.

100 grisar

1100 
100 grisar tryggar utkomsten för en liten by i ett utvecklingsland. Gåvan ger en nystart på platser där din hjälp behövs.

Ta kontakt

Fint att ert företag vill möjliggöra förändring i fattiga familjernas liv!
Sänd e-post så diskuterar vi era önskemål om samarbete.

Anne Vääränen

anne.vaaranen[at]kirkonulkomaanapu.fi

Så Här Hjläper Företagsgåvorna

Med Annorlunda Gåvor kan ni hjälpa på flera olika sätt. Donationerna stödjer bland annat möjligheter för barns skolgång, tonårstjejers menshygien, ungdomars yrkesutbildning, miljöbesparande arbete och erbjudande av psykosocialt stöd samt hjälp att återvända till skolan för barn som upplevt krig eller katastrofer. Detta är bara några exempel av vårt arbete.

Kyrkans Utlandshjälp, som är Finlands största givare av internationellt bistånd, levererar donationerna pålitligt till de allra fattigaste och till platser där hjälpen behövs som mest. Med hjälp av donationerna kan människor i fattiga länder själva förbättra sina omständigheter via utbildning och arbete. Med immateriella företagsgåvor kan du verkligen förändra världen!

Företagsgåvor och att ihågkomma personalen

Bemärkelsedagsgåva, tjänsteårsgåva, kundpresent – En Annorlunda Gåva är alltid en glädjande gåva att ges till personalen, kunderna eller samarbetspartner. När ni uppvaktar och ihågkommer med en immateriell gåva, bringar ni äkta glädje för en lång tid och det finns ingen risk att gåvan samlar damm i någon vrå. I urvalet med över 40 gåvor finner ni säkert en gåva som framkallar ett leende hos mottagaren. Ni finner med lätthet en gåva som rimmar väl med er bransch och era produkter.
Gåvourvalet finner ni här.

Partnerskap

Låt utvecklingssamarbetet bli en synlig del av företagets strategi!

Partnerskapet skräddarsys alltid så att det uppfyller de gemensamma målen. Som långvariga partner är ni med och stöder konkret de fattigaste u-landsfamiljernas utkomstmöjligheter och utbildning.

Som partner kan ni understöda ett sådant enskilt projekt där Annorlunda Gåvor ingår och som passar ihop med den bransch ni verkar inom eller som ni har ett särskilt intresse för. Ett sådant projekt kan vara till exempel byggandet av en skola och där man delar ut skolböcker och skoldräkter till eleverna. Ni kan också välja att skaffa Annorlunda Gåvor i ett bredare urval och som riktas till många olika biståndsprojekt. Då får ni en rapport i vilken alla de projekt ni understött sammanfattas. Till företag som donerar till ett belopp som överstiger 10 000 euro per år, levererar vi halvårsrapporter över det man åstadkommit med pengarna.

Om vårt partnerskap med företaget berättar vi på nätet, i våra nyhetsbrev och i sociala medier enligt hur vi kommer överens om att företaget skall synas. Ni får även tillgång till material för er marknadsföring och som stöd till er kommunikation. Därtill utvecklar vi gärna tillsammans med er olika evenemangskoncept och kampanjer. Blev du intresserad? Ta kontakt så berättar vi mera om vilka möjligheter som finns. Eller kom med ert eget förslag!

Produktsamarbete

För fram ert företags engagemang för samhällsansansvar genom produktsamarbete!

I produktsamarbetet väljer ert företag en eller flera produkter eller produktgrupper av vilkas intäkter företaget donerar ett överenskommet belopp eller en bestämd procentandel via Annorlunda Gåva till utvecklingsländerna. Produktsamarbetet kan ske även med företag i servicebranschen.
I samarbetet stöder vi marknadsföringen av produkten eller tjänsten enligt en överenskommen plan där tillgång till exempelvis Annorlunda Gåvas nyhetsbrev och kanaler i sociala medier kan ingå.