Yrittäjyyskoulutus

50 

Anna naiselle mahdollisuus oman yrityksen perustamiseen!

Kaikkein köyhimmissä maissa naiset jäävät usein vaille koulutusta. Ilman koulutusta keinot oman toimeentulon hankkimiseen ovat vähäiset. Yrittäjyys on kestävä tapa varmistaa naisten omaehtoinen toimeentulo. Tyypillinen yritys on kodin läheisyydessä toimiva päivittäistavaraliike, kioski tai lounaskahvila.

Yrittäjyyskoulutus-lahjan avulla tuetaan köyhissä maissa asuvien naisten koulutusta ja taloudellista toimeentuloa. Yrittäjähenkisille naisille järjestetään koulutuksia, joiden tavoitteena on oman yrityksen perustaminen. Naiset saavat koulutusta yrittäjyystaidoista, kuten myynnistä, markkinoinnista ja liiketoiminnan perusteista.