Företagarutbildning

50 

Ge en kvinna chansen att starta ett företag!

I de allra fattigaste länderna har kvinnorna sällan möjlighet att utbilda sig. Deras möjligheter att skaffa sig en utkomst är därför få. Företagande är ett hållbart sätt att garantera kvinnornas självständiga utkomst. Ett typiskt företag är en dagligvaruaffär, en kiosk eller ett café nära hemmet.

Med gåvan ”Företagarutbildning” stöds u-landskvinnornas utbildning och utkomstmöjligheter. Kvinnor med entreprenörsanda erbjuds utbildningar med målet att de startar egna företag. De får bland annat lära sig försäljning, marknadsföring och grunderna i företagande.