Skola och trygghet

40 

Skola och trygghet till katastrofdrabbade barn!

Katastrofer och utdragna kriser inverkar på uppemot 65 miljoner barns liv. Barn som tvingats fly på grund av krig eller en katastrof, lider ofta av mardrömmar, ångest och rädslor. En del av dem har aldrig upplevt en normal barndom.

I flyktinglägret eller efter en naturkatastrof är det viktigt att kunna återuppta skolgången så fort som möjligt och få trygga rutiner i vardagen. Med din hjälp kan vi understödja barnens skolgång och erbjuda dem meningsfulla fritidsaktiviteter såsom sport och konstfostran. På katastrofområden bygger vi därtill trygga skollokaliteter och barnvänliga rum där barnen kan leka, lära och återhämta sig från sina svåra upplevelser under de vuxnas ledning.

När du ger Annorlunda Gåvor hjälper du katastrofdrabbade barn att gå i skolan och att återhämta sig. När skolan kan fortsätta, fortsätter också livet!