Filt

Krig och naturkatastrofer kommer plötsligt och oväntat och när katastrofen inträffat är nöden enorm.

I kalla förhållanden är en filt livsviktig och kan rädda människoliv. Utöver filtarna förmedlar Kyrkans Utlandshjälp nödhjälp till offren på katastrofområden. Hjälpen består av skydd, rent vatten och mediciner.

Den här gåvan ger möjlighet åt Kyrkans Utlandshjälp att hjälpa den värsta tiden men också efter det, tills livet börjar normaliseras igen.