Nödhjälpsförpackning

40 

När katastrofen inträffar är nöden stor och hjälpbehovet är omedelbart. Familjens hem kan vara totalförstört och alla ägodelar har gått förlorade.  Då kan ett provisoriskt skydd och en varm filt för de kalla nätterna vara rentav livsviktiga.

Med denna etiska gåva hjälper du dem som drabbats av en katastrof. De får nödhjälp såsom filtar, kastruller, matlagningsredskap och provisoriska skydd. Det hjälper dem att klara den akuta krisen.

Med gåvan ger vi humanitär hjälp också efter den värsta nöden tills familjernas liv kan återgå till en normal vardag.