Rent vatten

25 

Rent dricksvatten hör till människans grundbehov och de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Trots det lever över en miljard människor utan rent vatten. I u-länderna dör årligen en halv miljon barn i sjukdomar orsakade av smutsigt vatten eller bristfällig sanitet. I katastrofsituationer leder vattenbristen till sjukdomsepidemier och förvärrar situationen för människorna som redan lever under svåra förhållanden.

Förutom människornas behov är även tillgången till vatten för boskap och jordbruk viktig, eftersom förlusten av djur och odlingar orsakar långvariga problem och gör redan fattiga människor ännu fattigare.

Man har konstaterat att klimatförändringen ökar antalet naturkatastrofer. När torkan förstör spannmålsskörden eller översvämningar smutsar ner vattenkällor behövs utomstående hjälp snabbt. Vatten renas med klor och transporteras vid behov till de nödställda med tankbilar. Nedsmutsade brunnar kan renas och pumpar repareras även på platsen.