Skoldräkt

14 

59 miljoner barn i världen kan inte gå i skola. De flesta av dem är flickor. Därför stöder Kyrkans Utlandshjälp särskilt flickors och kvinnors utbildning.

I u-länderna blir ofta flickornas skolgång på hälft då de måste hjälpa mödrarna med hemarbetet. Skolgången för barn i utvecklingsländerna avbryts ofta av så enkla orsaker som brist på skolkläder eller skolmaterial. Familjer satsar ofta sina små resurser på pojkarnas skolgång, eftersom flickor i många länder gifts bort unga och man därmed anser att deras skolgång inte gagnar familjen.

Flickornas utbildning är viktig då utbildade kvinnor undervisar barnen i det de själva lärt sig och bidrar på så sätt till familjens välfärd. Genom utbildning förstärks kvinnornas ställning, de förstår bättre sin rättigheter  och de kan till exempel bli företagare. När du som gåva ger en skoldräkt bidrar du till utbildningen i utvecklingsländerna.