Toalett

80 

Bristen av sanitet är ett problem speciellt i de ständigt växande slumområdena. I brist på avloppssystem är människorna tvungna att uträtta sina behov i trånga förhållanden. Ibland kastas avföringen till och med från taken. Det kallas då för flygande toalett.

Flickornas skolgång kan störas av bristen på toaletter i skolorna. De vågar inte gå långt ut i buskarna för att uträtta sina behov så de försöker hålla tillbaka urinen hela skoldagen. När man ständigt håller sig uppstår urinvägsinfektioner och det stör även koncentrationen under lektionerna.

Genom att bygga avträden främjas hälsan hos mänskorna i u-länderna. Ordentliga avträden förbättrar hygienen och bidrar till att hålla vattnet rent. Genom att kompostera avföringen på rätt sätt får man också bra gödsel till lantbruket. Vidare ökar avträdena jämlikheten mellan kvinnor och män eftersom de förbättrar flickors möjligheter att delta fullödigt i undervisningen samt kvinnors medverkan i samhällets verksamhet.

Med den här gåvan bygger man avträden i byar och skolor och ger hygienupplysning i u-länderna.