Trädplantor

15 

I takt med att klimatet blivit varmare har extrema väderfenomen blivit vanligare både i utvecklade länder och i utvecklingsländer.

Följderna av översvämningar och torka är värst i områden där människorna lever i extrem fattigdom och med dåliga boendeförhållanden. Genom att plantera träd kan man återställa naturens balans där man huggit ner skogen för att få ved.

I Kyrkans Utlandshjälps projekt planteras trädplantor som ger en utkomstmöjlighet för familjerna i trakten. Samtidigt binder träden koldioxid, förbättrar jordmånen och förebygger erosion. Man använder trädslag som växer snabbt, är tåliga och blir höga. Till dem hör teak, jackfrukt samt fruktträd som ger näring, bland dem mango och guava. Med en hållbar och ekologisk gåva stöder du miljövänligt arbete i utvecklingsländerna!