Utbildning för barn

36 

Utsatta barn löper större risk att avbryta sin skolgång och hamna i barnarbete eller barnäktenskap. Om ett barn inte kan gå i skolan, får det dåliga konsekvenser hela livet.

Varje barn ska ha rätt till utbildning. Utbildning är också ett av de mest effektiva sätten att bryta fattigdomscykeln. Med vår gåva Utbildning för barn kan du hjälpa barn och unga i de fattigaste länderna att komma till skolan och få utbildning av hög kvalitet.