Vänskap

10 

Har du en vän som får dig att le vid blotta tanken? Visa det!

En vän stöttar när det är motigt och gläds med dig när det går bra. Vännen förstår att säga de rätta orden precis när de behövs. Med den här gåvan kan du visa hur mycket du uppskattar er vänskap!

Gåvan Vänskap är en immateriell gåva som hjälper där behovet är som störst. Den riktas till de allra fattigaste och mest utsatta. Med hjälp av gåvan ges utbildning och verktyg för att skaffa sig en utkomst och upprätthålla sin hälsa samt möjligheter att gå i skola.