Yrke

30 

Ge en kvinna chansen att skaffa sig en utkomst!

I de allra fattigaste länderna har kvinnorna sällan möjlighet att utbilda sig. Utan utbildning har de få utkomstmöjligheter. Utbildningen är kvinnornas nyckel till ett eget yrke och egen utkomst. Med ett yrke har en kvinna också lättare att ta hand om sig själv och sin familj.

Med gåvan Yrke stöds u-landskvinnornas yrkesutbildning och företagande. Kvinnorna lär sig nya odlingsmetoder, får insikter i djurskötsel eller kan skaffa sig ett helt nytt yrke till exempel inom hantverk eller handel.