Naisten Pankin Osake

750 

Naisten Pankin Osake on lahjoitus, jonka osinkona on tasa-arvoisempi maailma!

Osake-lahjan avulla tuetaan hauraassa asemassa olevien naisten ammatillista koulutusta, yrittäjyyttä ja tasa-arvon toteutumista. Naisten tasa-arvoisemman aseman myötä lapset, perheet ja yhteisöt voivat paremmin. Osakkaiden tuki mahdollistaa pitkäkestoisen työn, joka saa aikaan kestävää muutosta.

Osakkeen voit antaa lahjaksi ystävällesi, tai voit listata itsesi tai yrityksesi Naisten Pankin osakkaaksi. Osakkaat saavat säännöllisesti tietoa työn tuloksista ja kutsuja tapahtumiin, kuten vuosittain järjestettävään osakasiltaan.

Olethan yhteydessä asiakaspalveluun, mikäli haluat nimikoidun osakekirjan ja nimen osakaslistalle.