Kvinnobankens Aktie

750 

Kvinnobankens Aktie är en donation vars avkastning är en mera jämställd värld!

Gåvan gör det möjligt att främja yrkesutbildning, företagande och jämställdhet för kvinnor i utsatt position. I takt med ökad jämställdhet för kvinnorna mår även barnen, familjerna och lokalsamhällena bättre. Aktieägarnas stöd gör att vi kan arbeta långsiktigt och skapa hållbar förändring.

Du kan ge aktien som gåva till en vän, eller skaffa en aktie i ditt eget eller i ditt företags namn. Aktieägarna får regelbundna rapporter om arbetets resultat samt inbjudningar till evenemang såsom den årliga aktieägarkvällen.

Ta kontakt med vår kundtjänst om du önskar få ett personligt aktiebrev och ditt namn i aktieboken.